Kubłanje je ćežišćo skutkowanja

póndźela, 03. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nowojasčanka Monika Cyžowa wě, wo čim rěči, hdyž wo tym powěda, zo zhromadnosć paruje. A při tym njemysli jeničce na wobmjezowane zetkanja ze swójbnymi.

Nowa Jaseńca (SN/MiR). Přećelske styki z přiwuznymi a znatymi běchu před lětomaj a loni rědke. Jako předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) dyrbješe Monika Cyžowa tójšto planowanych zetkanjow, zarjadowanjow a ekskursijow wotprajić. „Naše zarjadowanja njejsu ženje jenož zabawa. Chcemy našim čłonam tež wědu posrědkować a jich tak dale kubłać“, wona wuswětla. Tak su loni w awgusće pućowali. Za cil běchu sej wubrali Čornobóh. W Rachlowje zaběrachu so ze serbskim přirodowědnikom Korlu Bohuwěrom Šěcu. W Markersdorfje wopytachu muzej. W juniju su do Wochožanskeho parka błudźenkow a wokoło Bjerwałdskeho jězora kolesowali. W Klětnjanskej cyrkwi wotkrychu sej drohoćinki a wosebitosće.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND