Styki do Stróže zesylnili poručenje

pjatk, 07. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Z wulětom su so loni w Budyskej župje Zejlerjej bližili, lětsa budźe to Kocor

Budyšin (SN/at). Wjacore přikłady wo tym swědča, zo mějachu w Domowinskej župje „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin w lěće 2021 najebać wobmjezowanja koronapandemije dla wusahowace podawki. „Wosebje derje poradźi so župny wulět, kotryž smy jako zazběh do Lěta Zejlerja a Kocora 2022 wužiwali“, rozprawja rěčnica župneho předsydstwa Leńka Thomasowa. Župni wulětnicy njepřebywachu jenož we Łazu, ale na dompuću tež w Kamjenej pola Radworja. Tam su hromadźe z Tomašom Rječku a bywšim předsydu Domowiny Janom Nukom nowu dwurěčnu wopomjatnu taflu za matematikarja Mikławša Joachima Wićaza wotkryli.

Dale mjenuje Thomasowa serbskorěčne swójbne popołdnjo w barje Sundowner na zahrodźe SLA a nazymski koncert ze skupinu Wólbernosće na dnju nakupowanskeje nocy Romantica w Budyskim Serbskim domje. „Na tymle koncerće smy jako župa napřećo Załožbje za serbski lud kruće wobstali“, rěčnica předsydstwa podšmórnje. A wuspěch zarjadowanja bě wobkrućenje prócy tym, kotřiž běchu so za nje zasadźili.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND