Dobry zakład

štwórtk, 13. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN/bn). Na prěnim lětušim posedźenju prezidija Domowiny wčera w Budyskim Serbskim domje a online je gremij mjez druhim koaliciske zrěčenje noweho zwjazkoweho knježerstwa wuhódnoćił. Wuraznje sej w tym zwisku chwalachu, zo Serbow tam jako „serbski lud“ připó­znawaao“, kaž w nowinskej zdźělence Domowiny rěka. Dalše ćežišćo bě přihot podłožkow za wuradźowanje předsydstwa třěšneho zwjazka serbskich towarstwow, kotrež chcedźa kónc januara přewjesć. Nimo toho informowaše jedna­ćelka Domowiny Judit Šołćina wo „aktualnym dźěle Serbow w Mjeńšinowej radźe Němskeje, do kotrejež ma prezidij zaso třoch zastupjerjow delegować“. Předsyda Domowiny Dawid Statnik roz­jimaše „staw prócowanjow w Braniborskej, tež Sintow a Romow we wustawje kraja wobkedźbować“. Nawjazujo na wotpokazane spěchowanje filma Grit Lemke wo Serbach ze stron zwjazkoweho spěchowanja filmow zwurazni prezidij swoje njezrozumjenje, zo „je po rozprawach medijow mjez druhim wužiwanje zapřijeća ‚Volk‘ pozdatna přičina negatiwneho rozsuda.
wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND