Daloko na zapadźe poručenje

wutora, 10. meje 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Na zhromadne zarjadowanje běchu wčera Domowina, Domowinska župa „Handrij Zejler“ Wojerecy, Maćica Serbska a Wendlandski přećelski a dźěłowy kruh Łuchow (napr. předsyda Ernst Stelte) do Wojerowskeje Zejlerjoweje bróžnje přeprosyli. W srjedźišću njesteješe jenož mjezsobna wuměna, ale tež přednošk z nowymi dopóznaćemi wo zasydlenju Słowjanow.  Foto: Marcel Braumann Na zhromadne zarjadowanje běchu wčera Domowina, Domowinska župa „Handrij Zejler“ Wojerecy, Maćica Serbska a Wendlandski přećelski a dźěłowy kruh Łuchow (napr. předsyda Ernst Stelte) do Wojerowskeje Zejlerjoweje bróžnje přeprosyli. W srjedźišću njesteješe jenož mjezsobna wuměna, ale tež přednošk z nowymi dopóznaćemi wo zasydlenju Słowjanow. Foto: Marcel Braumann

Werner Sroka za nawjazanje stykow z Wendlandom wuznamjenjeny

Wojerecy (SN/CoR). Kopata połna bě wčera nawječor Zejlerjowa bróžna při Wojerowskim domje Domowiny. Doniž pak zajimcy najnowše wuslědki slědźenja z Wendlanda na zhromadnym zarjadowanju třěšneho zwjazka Serbow, Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Wojerecy, Maćicy Serbskeje a Wendlandskeho přećelskeho a dźěłoweho kruha Łuchow (Lüchow) njezhonichu, su zastupjerjo jednotliwych organizacijow składnosć wužiwali, spomóžne zhromadne dźěło Serbow z potomnikami najzapadnych Słowjanow w minjenych lětach předstajić. Wot lěta 2018 je tamniše towarstwo asociěrowany čłon Domowiny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND