Tradiciju tež w měsće dale haja

pjatk, 13. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dwanaće porow serbskich studentow a studentkow je wčera na mejemjetanju w Lipsku wokoło meje rejwało.  Foto: Jan Bogusz Dwanaće porow serbskich studentow a studentkow je wčera na mejemjetanju w Lipsku wokoło meje rejwało. Foto: Jan Bogusz

Lipsk (jb/SN). Mejemjetanje je jedyn z wosebitych wjerškow lěta za studentow a studentki towarstwa Sorabije Lipsk. K swojemu swjedźenjej při studentskim domje „Handrij Zejler“ na ­Arna Nitzschowej přeprosychu sej So­rabičenjo wčera přećelow z Lipska kaž tež ze studentskeho towarstwa Bjarnat Krawc z Drježdźan.

Dohromady dwanaće porow bě so na lětušim mejemjetanju wobdźěliło. Po starym wašnju zarejwachu wone reje k znatym ludowym spěwam kaž „Wje­sele dźensa“, „Hdźež so módra zelenja“ a „Hančička wowčerjowa“. Wo instrumentalny přewod staraše so na akordeonje Sorabičan Syman Handrik. Najspěšniši w běhu wo mejski wjeršk bě Jurij Hantuš, kiž wuzwoli sej Theju Čórlichec za mejsku kralownu.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND