Kóždy artikl za sebje wobzamknu

pjatk, 27. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Přihoty na wurjadnu hłownu zhromadźiznu Domowiny 3. junija běža, delegatne mapy su rozesłane. Přihotowany je tež naćisk nowych wustawkow, kotrež chcedźa tam wobzamknyć.

Budyšin (SN/JaW). Naćisk nowych wustawkow Domowiny je jeje předsyda Dawid Statnik Zwjazkowemu předsydstwu na posedźenju minjeny pjatk předstajił. W prezentaciji pokaza wón najhłowniše artikle, kotrež wotpohladuja změnić. Hłowna přičina za změny je, zo njebě Drježdźanske zarjadniske sudnistwo loni 12. junija na hłownej zhromadźiznje Domowiny w Slepom wobzamknjenym změnam wustawkow přizwoliło. „Toho­dla smy nimale lěto na formulacijach a změnach dźěłali, kotrež sudnistwo akceptuje“, wuswětli Statnik.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND