„serbskiTV“ spočatne wočakowanja přetrjechił

pjatk, 27. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Cyž, Měrka Mětowa, Jan Bělk, Bosćan Nawka, Michał Cyž, Jěwa-Marja Čornakec (wotlěwa) Foto: Cordula Ratajczakowa Jan Cyž, Měrka Mětowa, Jan Bělk, Bosćan Nawka, Michał Cyž, Jěwa-Marja Čornakec (wotlěwa) Foto: Cordula Ratajczakowa

Loni dyrbjachu hłownu a wólbnu zhromadźiznu Zwjazka serbskich wuměłcow pandemije dla wotprajić, minjenu srjedu su ju w Budyskej Röhrscheidtowej bašće přewjedli. Něhdźe 20 z dohromady 80 čłonkow a čłonow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so wobdźěliło.

Budyšin (SN/CoR). Jednohłósnje su přitomni 2017 prěni raz wuzwoleneho předsydu ZSW Jana Bělka za dalše štyri lěta w zastojnstwje wobkrućili. Jemu poboku su nadal městopředsyda Bosćan Nawka, pokładnik Jan Cyž, Jěwa-Marja Čornakec a Michał Cyž kaž tež jako nowa čłonka w předsydstwje Měrka Mětowa.

W swojej rozprawje wo dźěławosći skedźbni stary a nowy předsyda mjez druhim na někotre financne njejasnosće, kotrež dyrbjachu – přewzate ze stareho wjednistwa – rozrisać. Dźensa ma towarstwo „solidnu financnu bazu jako zakład zo nowe předewzaća“, Bělk podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND