Serbske mustwo za europeadu poručenje

póndźela, 30. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske mustwo za lětušu europeadu, koparske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Europy, w Korutanskej bu minjeny pjatk w Slepom powołane. Hrajerjo, trenarjo a zamołwići su so na to fotografam prezentowali.  Foto: Jörg Stephan Serbske mustwo za lětušu europeadu, koparske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Europy, w Korutanskej bu minjeny pjatk w Slepom powołane. Hrajerjo, trenarjo a zamołwići su so na to fotografam prezentowali. Foto: Jörg Stephan

Chcedźa jasny nadawk na hrajnišću a zwonka njeho zhromadnje spjelnić

Slepo (jh/SN). Nowowutworjene Serbske koparske mustwo je pjatk popołdnju na arealu Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom trenowało, so zeznajomiło a so zastupjerjam medijow předstajiło. Prěni raz budźetej wubrance z Delnjeje a Hornjeje Łužicy zhromadnje hrać, a to na koparskich mišterstwach awtochtonych narodnych mjeńšin Europy lětsa wot 25. junija do 3. julija w Korutanskej w Awstriskej. Do prěnjeho treninga běchu so zamołwići Domowiny wokoło nawody serbskeje delegacije referenta Clemensa Škody wědomje za srjedźnu Łužicu rozsudźili. Puć měješe za wšitkich koparjow jenak daloki być. Dalše přihoty chcedźa tohorunja w Slepom přewjesć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND