Serbski referat do Sakskeje statneje kenclije?

póndźela, 14. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Předsyda frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Rico Gebhardt a łužiska zapósłanča frakcije Antonia Mertsching staj minjeny pjatk zarjad Domowiny w Budyskim Serbskim domje wopytałoj. Předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik je so z hosćomaj w dwuhodźinskej rozmołwje mjez druhim aktualnym wužadanjam strukturneje změny wěnował. Woni běchu sej přezjedni, zo měło so z idejowym wubědźowanjom „simul+ fonds ,Čiń sobu‘“ w Sakskej jako dobrym srědkom za spomóžnu podpěru iniciatiwow ciwilneje towaršnosće pokročować. W srjedźišću wuměny steješe wožiwjenje serbšćiny wšědny dźeń we wšelakich regionach Łužicy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND