Puć za „reparaturu“ wólbow poručenje

pjatk, 10. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina ma wólby zastupowaceho załožboweho radźićela nachwatać

Drježdźany/Budyšin (SN/at/mb). Domowina ma štwórteho zastupowaceho serbskeho čłona rady Załožby za serbski lud ze Sakskeje pomjenować a zdobom jasnosć wo tym stworić, štó koho zastupuje. To wuchadźa z pruwowanja wólbow serbskich załožbowych radźićelow a jich zastupjerjow w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm, kaž załožbowy direktor Jan Budar na naprašowanje našeho wječornika zdźěli. Wuslědk pruwowanja je wčera w załožbowym zarjedźe dóšoł. Mjenowanej dypkaj nastupajo je Budar dźensa rano hłownu jednaćelku Domowiny Judit Šołćinu informował. Na nowy tydźeń je předwidźane, zo załožba a Domowina pruwowanski wuslědk a postupowanje rozjimatej.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND