„Nitki našeho žiwjenja“

póndźela, 17. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy kónca tydźenja za swójby Serbskeho ewangelskeho towarstwa su so jako křiž zestupali.  Foto: Lukaš Meyer Wobdźělnicy kónca tydźenja za swójby Serbskeho ewangelskeho towarstwa su so jako křiž zestupali. Foto: Lukaš Meyer

Ewangelscy Serbja su so znowa na kónc tydźenja swójbow w Hainewaldźe zetkali. Něhdźe 50 wobdźělnikow bě so minjeny pjatk do Žitawskich horin po­dało a dožiwjenjow połne dny měło.

Hainewalde (scu/SN). Zhromadny kónc tydźenja w Hainewaldźe je mjeztym woblubowany wjeršk w skutkowanju Serbskeho ewangelskeho towarstwa za ewangelske serbske swójby. Wot pjatka hač do wčerawšeje njedźele je so tón króć ně­hdźe 50 wobdźělnikow pod hesłom „Nitki našeho žiwjenja“ zabawjało mjez druhim ze zhromadnym spěwanjom, modlitwu a dźěłarničkami.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND