Přećeljo Serbow wo přichod „věstníka“ wojuja

póndźela, 17. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Radek Čermák, Lukáš Novosad a Eliška Oberhelová na hłownej zhromadźiznje towarstwa „Společnost přátel Lužice“ w Praze  Foto: Clemens Škoda Radek Čermák, Lukáš Novosad a Eliška Oberhelová na hłownej zhromadźiznje towarstwa „Společnost přátel Lužice“ w Praze Foto: Clemens Škoda

Praha (SN/mb). Rewitalizacija Hórnikoweje knihownje w Praze steješe sobotu w srjedźišću prezentacije na hłownej zhromadźiznje towarstwa přećelow Serbow SPL („Společnost přátel Lužice“). Entuziasća SPL su hoberski projekt restawrowanja a mjeztym tež digitalizaciju knihow po wulkej wodźe 2002 zwoprawdźili. Tak je wot soboty tež 18 zwjazkow historiskeho časopisa „Serbowka“ online přistupnych. Spěchowany bu projekt ze srědkow sakskeje statneje kenclije přez Domowinu. Zarjadowanje sobotu so na zwučene wašnje w Serbskim seminarje w Praze wotměwaše. Jako zastupjer třěšneho zwjazka Serbow běše referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda přitomny. We wobłuku dnjoweho porjada su so wšelakim rozprawam wěnowali. Matej Dźisławk přednošowaše připoł­dnju w přestawce wo wustajeńcy swojich fotow w rumnosćach sakskeho zastupnistwa w samsnym domje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND