Předsydstwo so konstituowało

pjatk, 21. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin je so wčera w Budyšinje konstituowało. Tak je gremij nimale měsac po swojim wuzwolenju na župnej hłownej zhromadźiznje dźěłać započał. Županka Leńka Thomasowa so nadźija, zo z optimizmom a strowotu nowu wólbnu dobu hromadźe derje zmištruja. Jako hosć rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, zo je wón stajnje zwólniwy čłonow předsydstwa podpěrać.

W běhu wuradźowanja staj předsyda Domowiny a županka dojednanje wo kooperaciji mjez třěšnym zwjazkom a župu „Jan Arnošt Smoler“ nastupajo zamołwitosć rěčneju motiwatorow podpisałoj. Motiwatorow při jeju skutkowanju w serbskich rěčnych rumach podpěrać, za to je župne předsydstwo tež w přichodźe partner. Mjezsobnu wuměnu mjez župu a motiwatoromaj kaž tež rozesta­jenje z wužadanjemi w jednotliwych kónčinach matej wobě stronje zaručić. Motiwatoraj wobdźělataj so na wura­dźowanjach župy a hajitaj zwiski k Domowinskim skupinam a towarstwam w swojimaj teritorijomaj.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND