Za Serbskim blidom z politikarjemi rěčeć poručenje

srjeda, 26. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźanske towarstwo Stup dale w swojim prócowanju wo šěrjenje serbskeho žiwjenja w sakskej krajnej stolicy njepopušći. To dopokazuja mjez druhim ideje, kotrež chcedźa zwoprawdźić.

Drježdźany (SN/MiR). Stup dalnicy chcedźa so w přichodnym času sylnišo temje „Serbska šula“ w Drježdźanach wěnować. Zo bychu prawje dobre ideje zběrali, chcedźa starši zhromadnje rozmyslować. Tež zetkanje z politikarjemi za Serbskim blidom sej čłonojo towarstwa přeja. K tomu je Jakub Hrjehor namjetował so za to zasadźić, zo so serbšćina jako maćerna rěč na šuli sylni.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND