Serbske Drježdźany poručenje

srjeda, 10. julija 2024
artikl hódnoćić
(1 )

Drježdźany (SN/mb). Towarstwo „Stup dale“ njestara so jenož wo serbske kubłanje, serbsku kulturu a towaršliwosć w sakskej stolicy a wokolinje, ale pomha tež zajimcam, sej serbske korjenje wotkrywać. Tak chcedźa lětsa ludźom poboku być, kotřiž 750 lět wobstaća Niederauwa swjeća, kaž zastupowaca předsydka towarstwa Nadja Herbichowa wčera čłonow informowaše. Komitej za přihotowanje swjedźenja, kotremuž po informacijach „Stup dale“ tež Serb z Pančic-Kukowa přisłuša, je wo wotpowědnu pomoc prosył. Towarstwo sej hišće konkretne naprawy přemysluje kaž přepodaće serbskich wjesnych mjenow, z kotrychž su měšćanske štwórće Drježdźan wurostli.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND