Wutroby publikuma sej hnydom zdobył

pjatk, 22. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Při wčerawšim čitanju ze swojeje knihi „Franz im Glück“ w Smolerjec kniharni wuwabi Franc Čornak sympatiju přitomnych. Foto: Carmen Schumann Při wčerawšim čitanju ze swojeje knihi „Franz im Glück“ w Smolerjec kniharni wuwabi Franc Čornak sympatiju přitomnych. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (SN/CoR). Tójšto nowych a tež němskich mjezwočow móžeše nawodnica Budyskeje Smolerjec kniharnje, Anett Šołćic, wčera na čitanje Franca Čornaka witać. Něhdźe połsta zajimcow bě jeho kniha „Franz im Glück – Meine Wanderjahre auf der Walz“, nastata na nastork Hamburgskeho žurnalista Rainera Schäfera, přiwabiła. A młody Chróšćan swój publikum wčera tež njepřesłapi. Mjeztym zo jeho sotra Tereza Handrikowa a jeho přećel Měrćin Grutka pasaže z knihi předčitaštaj, powědaše awtor-zamkar na lóštne wašnje wo swojich dožiwjenjach a dyrdomdejach na třilětnym wandrowskim pućowanju, kotrež jeho mjez 2009 a 2012 samo hač do Paraguaya dowjedźe. Škrička hnydom na spočatku z njeho na přitomnych přeskoči. Hač do kónca wječora wuwabištej jeho přirodny humor a žortne hladanje na mjeńše a wjetše wužadanja wšědneho wandrowskeho dnja kaž tež na čłowjeske kajkosće a słabosće wutrobne smjeće přisłucharjow. Ze swojim čiłym a sprawnym wašnjom zdoby sej spěšnje tež wutroby tych, kotřiž jeho dotal njeznajachu.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND