Njezapomnity budźićel a slědźer Serbow

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Napis „Serbow budźer a slědźer“ pyši w lěće 1968 poswjećeny pomnik na česć Jana Arnošta Smolerja w Budyšinje. Tule wopomni Domowina přichodny štwórtk jeho 200. narodniny. SN/Maćij Bulank Napis „Serbow budźer a slědźer“ pyši w lěće 1968 poswjećeny pomnik na česć Jana Arnošta Smolerja w Budyšinje. Tule wopomni Domowina přichodny štwórtk jeho 200. narodniny. SN/Maćij Bulank

Wopominamy wodźaceho zastupjerja serbskeho wozrodźenja w 19. lětstotku, zwjazkarja Słowjanow Jana Arnošta Smolerja

Štó je do wutrobow tajku lubosć płodźił?

Štó je serbski narod budźił k žiwjenju?

Štó je serbskich synow k horliwosći wodźił

za rěč, sławny narod a za wótčinu? –

Ty sy z procha zběhał narod serbowski,

zo so nětko w młódnej krasy zeleni.

z basnje „Dźakna sława“ Handrija Zejlerja,

podateje wot Maćicy Serbskeje jutry 1863


Cyle sprawnje: Hdy sće so posledni raz z Janom Arnoštom Smolerjom zaběrali? 3. měrca 1816 we Łuću rodźeny syn wučerja, z kotrehož sta so w 19. lětstotku jedyn z najwuznamnišich serbskich reprezentantow, wojowarjow wo prawa našeho ludu a jeho kubłarjow, bě cyłe swoje žiwjenje serbstwu wěnował. Smoler je swój čas zhromadne žiwjenje Serbow a Němcow přisporjeć spytał, na přikład 1841 z knižku „Mały Sserb abi Serske a Njemske Rozmłowjenja“, kotraž měješe mjezsobnu konwersaciju spěchować. Kaž wěmy, njeje so tónle zjaw samo hač do 21. lětstotka zasadnje změnił.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Ponowjene rownišćo Smolerjec/Cyžec swójby na Budyskim Hrodźišku skići hódny ramik za spominanje Maćicy Serbskeje sobotu za tydźeń, 5. měrca.
dalši wobraz (2) Mjeno je krótše a bóle z narodnym zmyslenjom zwjazane: 1854 přemjenowa wudawaćel Smoler Tydźenske Nowiny na Serbske Nowiny. To zawjazuje.
dalši wobraz (3) Składnostnje 100. posmjertnin wótčinca přewjedźechu 1984 w Budyšinje wědomostnu konferencu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND