Ludowe nakładnistwoDomowina / Smolerjec kniharnja

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Marka Maćijowa, jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa, jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina

Je cyle jasne, zo njeby Ludowe nakładnistwo Domowina bjez duchowneho programa a praktiskeho dźěła nakładnika a redaktora Jana Arnošta Smolerja to było, štož wone dźensa je. Lěta 1842 wuńdźechu w Budyšinje prěni króć Tydźenske Nowiny. Nazymu 1848 přewza Jan Arnošt Smoler jeje redaktorstwo a něšto pozdźišo tež wudawaćelstwo. Tute dźěło wukonješe wón hač do smjerće. Njepowalnje podpěrowaše serbske narodne hibanje, powjetšowaše nowinu, rozšěrjowaše ju po Serbach a přemjenowa ju 1854 na Serbske Nowiny. Nakład rozrosće wot 700 na 2 000 w lěće 1884. Wot lěta 1875 daše Smoler nowinu w swojej ćišćerni ćišćeć. Syn Marko Smoler přewza po nim jeho dźěło a wukonješe je nimale 50 lět. Po Druhej swětowej wójnje dósta nowina mjeno Nowa doba. Hakle 1991 móžeše znowa te mjeno přiwzać, kiž bě jej Smoler spožčił a kotrež je zdobom jeje program: Serbske Nowiny.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND