Serbow mjezynarodnje připóznaty genius

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
1875 kupi Smoler ležownosć z domskim na Budyskich Lawskich hrjebjach za Maćicu Serbsku, zo bychu tam za wědomostnu towaršnosć reprezentatiwny dom natwarili. W domskim běchu wot lěta 1875 Smolerjec ćišćernja, nakładnistwo a kniharnja zaměstnjene. Na ležownosći natwarichu po tym wot lěta 1897 do 1904 prěni, w aprylu 1945 zničeny, Serbski dom. Serbski kulturny archiw, SN/Maćij Bulank (2) 1875 kupi Smoler ležownosć z domskim na Budyskich Lawskich hrjebjach za Maćicu Serbsku, zo bychu tam za wědomostnu towaršnosć reprezentatiwny dom natwarili. W domskim běchu wot lěta 1875 Smolerjec ćišćernja, nakładnistwo a kniharnja zaměstnjene. Na ležownosći natwarichu po tym wot lěta 1897 do 1904 prěni, w aprylu 1945 zničeny, Serbski dom. Serbski kulturny archiw, SN/Maćij Bulank (2)

K 200. narodninam narodneho budźićela, wědomostnika a wudawaćela Serbskich Nowin Jana Arnošta Smolerja (Pokročowanje a kónc)

Předwidźany studij ewangelskeje teologije w Lipsku znjemóžni Janej Arnoštej Smolerjej přikaz pruskeho krala, zo maja wšitcy jeho staćenjo w kraju studować. Tak poda so wón po jutrach 1836 do Wrócławja. Na tamnišej sławnej uniwersiće běchu tehdy prěnju fakultu slawistiki w Pruskej wotewrěli, štož bě za dalši žiwjenski puć Smolerja jara wužitne. We Wrócławju nańdźe wón bywšich serbskich sobušulerjow, kaž Delnjoserba Jan Boguchwała Markusa ze Zakrjowa. Kaž Smoler je tón pozdźišo zběrku serbskich ludowych pěsnjow za wupisanje Hornjołužiskeje towaršnosće wědomosćow w Zhorjelcu zapodał. Smolerjowa zběrka pak bu mytowana a 1841 a 1843 ćišćana. Markus, Julius Eduard Wjelan ze Slepoho, Jan Awgust Warko, syn Běłowodźanskeho wučerja a po studiju farar w Jabłońcu, kaž tež Sigismund Rjeda z Dołheje Boršće studowachu tohorunja ewangelske duchownstwo.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Smoler bě wot lěta 1848 do 1854 zamołwity redaktor w Budyšinje wuchadźacych Tydźenskich Nowin. Tule titulna strona čisła 19 z 12. meje 1849.
dalši wobraz (2) K 150. narodninam Smolerja 1966 wuda Němski póst NDR wosebitu listowu wobalku ze starym Serbskim domom kaž tež wosebitej listowej znamce.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND