Z 1 000 poskitkow wuzwolene ...

pjatk, 11. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wrócław je so woprawdźe jara prócowało, atraktiwny mnohostronski program za lěto 2016 zestajeć. Hnydom wosom managerow je so na polach architektury­, literatury, filma, hudźby, opery, performancy, wizualneho wuměłstwa a dźiwadła wubědźowało, publikum z najlěpšimi zarjadowanjemi zdobyć. Wuslědk toho je: 1 000 najwšelakorišich poskitkow w běhu 365 dnjow – festi­wale, koncerty, spektakle, happeningi, wustajeńcy, čitanja a tak dale a tak dale. Mjezynarodnje wuznamjenjeni wuměłcy kaž na přikład David Gilmour, čłon hudźbne stawizny pisaceje skupiny Pink Floyd, spěwar Julio Iglesias abo kom­ponist swětoznateje hudźby k filmam kaž „Spiel mir das Lied vom Tod“ Ennio Moricone we Wrócławju koncertuja – zarjadowanja tajkich dimensijow su zwjetša­ dawno wupředate. Přiwšěm wostawa hišće telko móžnosćow, zo tule ani městna njeje wšitko mjenować. A tola sej zwěrimy, zajimcam někotre wjerški­ poručić, zo móhli sej wulět do jenož 200 kilometrow zdaleneje lětušeje kulturneje stolicy Europy derje planować.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND