Wo serbskimaj Wrócławskimaj generacijomaj

pjatk, 11. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hłowne twarjenje Wrócławskeje uniwersity Hłowne twarjenje Wrócławskeje uniwersity

Zo hraješe Praha wažnu rólu w narodnym wozrodźenju serbskich studentow, je znate – zo to we wěstej měrje tež za Wrócław płaći mjenje. Dwójce w stawi­­­znach sta so šleska stolica za wěsty čas z kubłanišćom serbskeje elity. Wo tym swědčitej tež zjednoćenstwje, załoženej we Wrócławju srjedź 19. a 20. lětstotka.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND