Emocionalne debaty w sejmomaj

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Podstupim/Drježdźany (SN/BŠe). Protesty přećiwo wudobywanju brunicy, organizowane wot zwjazka Ende Gelände swjatkowny kónc tydźenja, běchu nětko tež tema w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje.

Dosć emocionalnje su so wčera zapósłancy Sakskeho krajneho sejma w Drježdźanach protestam wěnowali. Mjeztym zo strona Zelenych kaž tež Lěwicarjo akcije we a wokoło brunicowych jamow jako pozitiwne hódnoćachu, su zastupjerjo CDU postupowanje aktiwistow wulce kritizowali a přirunowachu jich samo z teroristami. Rěčnik za hospodarsku politiku frakcije SPD w krajnym sejmje Thomas Baum měnješe, zo trjeba Łužica perspektiwu. Namóc na protestach pak wón wuraznje wotpokazuje. „Někotre akcije njeběchu žadyn přinošk k zmysłapołnej strukturnej změnje“, Baum wuzběhny. Zwjazk za wobswět a přirodoškit Sakskeje ma debaty knježerstwa wo kóncu wudobywanja brunicy za spomóžne. Skónčnje so jónu wo tym rěči. „Ludźo we Łužicy žadaja sej wotmołwy, kak chce swobodny stat strukturnu změnu wuspěšnje zwoprawdźić“, rěka w nowinskej zdźělence wobswětoweho zwjazka.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND