W domčku na wodźe abo w swětłowni bydlić

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Njesćerpnje čakaja płachtakowarjo tež při Lejnjanskim jězoru na prawy wětřik, zo bychu ze swojimi mjeńšimi a wjetšimi łódźemi płachtakować móhli. Při flawće wšak dyrbja płachtaki na přistawowym městnje wostać. Njesćerpnje čakaja płachtakowarjo tež při Lejnjanskim jězoru na prawy wětřik, zo bychu ze swojimi mjeńšimi a wjetšimi łódźemi płachtakować móhli. Při flawće wšak dyrbja płachtaki na přistawowym městnje wostać.

Mnozy lukratiwny poskitk při Lejnjanskim jězoru rady wužiwaja

Rjany wuhlad na Lejnjanski jězor skići so hosćom restawranta a hotela „Při swětłowni“. Wo ćělne derjeměće a nanajlěpše wočerstwjenje stara so mějićelka moderneho domu Heike Struthoff ze swojim přećelnym personalom.

Za Wojerecami do směra na Hory a po něhdźe dźesać kilometrach podłu Čorneho Halštrowa je 2,5 hektarow wulke stanowanišćo, kotrež słuša k Lejnjanskemu jězorej (Geierswalder See). Wjele městnow je tam wosebje w lětnich prózdninach wuknihowanych. Mnozy přijědu z campingowymi wozami a stanami, a to tež z wukraja kaž z Čěskeje, zo bychu so při jězoru wočerstwili. Wosebje ći, kotřiž lubuja wodowy sport, móža dosć wobšěrny a lukratiwny poskitk wužiwać. Wupožčić móža sej na přikład mjeńši a tróšku wjetši płachtak. Štóž płachtakowanje tak derje njewob­knježi a tež dowolnosć za wodźenje motoroweho čołma nima, tón móže so z čołmikom za teptanje, z kanuwom abo gumijowym čołmikom spokojić a sej na wodźe lubić dać.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Štóž ma dowolnosć, móže tež z motorowym čołmikom po wodźe smalić. Dowolnicy a domoródni to tohorunja rady činja. dalši wobraz (3)
Derje wuknihowane su na wodźe płuwace domčki. Wone su nutřka jara rjenje wuhotowane , maja pak zdobom swoju luksusowu płaćiznu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND