Wažny dźěl stawiznow poručenje

pjatk, 04. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobydlerjo noweho Rogowa su wčera ze swojimi hosćimi na załoženje tamnišeho archiwa zhubjenych wosow a cyrkwinskeho centruma spominali. Nimo dopomnjenkow na čas boja přećiwo wotbagrowanju stareho Rogowa a nastaća archiwa je přitomnych najbóle čitanje Jurja Kocha ze swojeho dźenika dopomnjenkow na wotbagrowanu wjes hnuło. Foto:  Ines Neumannojc Wobydlerjo noweho Rogowa su wčera ze swojimi hosćimi na załoženje tamnišeho archiwa zhubjenych wosow a cyrkwinskeho centruma spominali. Nimo dopomnjenkow na čas boja přećiwo wotbagrowanju stareho Rogowa a nastaća archiwa je přitomnych najbóle čitanje Jurja Kocha ze swojeho dźenika dopomnjenkow na wotbagrowanu wjes hnuło. Foto: Ines Neumannojc

Archiw zhubjenych wsow a cyrkwinski centrum wobstejitej dźesać lět

Rogow (HA/SN). Wot lěta 1924 su w Hornjej a Delnjej Łužicy wjac hač 135 wsow a wjesnych dźělow – zwjetša serbskich – wuhla dla wotbagrowali. Něhdźe 25 000 ludźi zhubi tak swoju domiznu. Tónle wažny dźěl łužiskich a předewšěm serbskich stawiznow předstajeja w stajnymaj wustajeńcomaj w nowym Rogowje. Wjac hač 300 wobydlerjow je we wjesnym dźělu wokrjesneho města Baršća nowu domiznu namakało, po tym zo bě jasne, zo Rogow w lětach 2004 do 2006 Janšojskeje jamy dla wotbagruja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk