Dwurěčne wudaća wosebje prašane byli

póndźela, 07. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni raz je so lětsa LND na wikach „Schriftgut“ kónc tydźenja w Drježdźanach wobdźěliło. Na stejnišću wužiwachu zajimcy rady tež składnosć k rozmołwje, mjez druhim z Manju Bujnowskej. Foto: Judith Wjenkec Prěni raz je so lětsa LND na wikach „Schriftgut“ kónc tydźenja w Drježdźanach wobdźěliło. Na stejnišću wužiwachu zajimcy rady tež składnosć k rozmołwje, mjez druhim z Manju Bujnowskej. Foto: Judith Wjenkec

Drježdźany (SN/CoR). Jako paradiz lubowarjam hrow a literatury su so kónc tydźenja Drježdźanske wiki prezentowali. Na dwójne wiki „Spielraum“ a „Schriftgut“ je hač do wčerawšeho popołdnja 18 000 ludźi přichwatało. Na hrajnych wikach předstaji 70 wustajerjow cyły spektrum wot deskoweje hry hač k virtual-reality. Mjez 80 wustajerjemi čitanskich wikow bě prěni raz tež Ludowe nakładnistwo Domowina. Wone dźě słuša kruće do nakładnistwoweje krajiny Sakskeje a wustaješe swój knižny program. Wosebje swoje němskorěčne publikacije, kaž knihi wo Serbach, wudaća z rjadu „Die sorbische Bibliothek“, knihi Jurja Brězana, Jurja Kocha a Křesćana Krawca kaž tež wobrazowe zwjazki LND tam poskićeše.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk