Modelowy region za přichod tworić poručenje

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Forum w Slepom so „Łužicy 2040“ wěnował

Slepo (AK/SN). „Łužica ma so z europskim modelowym regionom stać. Za to wabimy w Brüsselu. Jako přichodny krok chcemy w rozmołwnym kole komunow směrnicu za Łužicu formulować“, podšmórny Běłowodźanski wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) wčera na forumje „Łužica za 25 lět – Što chcemy a što nic“. Nowina taz a Slepjanska ewangelska wosada stej na zarjadowanje w tamnišej cyrkwi přeprosyłoj. A wjace hač sto ludźi je přišło.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND