W Holešowje ćěkancow rozžohnowali

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Holešow (SN/CoR). Zawčerawšim rano su so durje domu za požadarjow azyla w Holešowje zawrěli. Bus je wšitkich, čejichž azylowe jednanje hišće běži, do domow w Biskopicach a Budyšina dowjezł. Jenož někotři młodźi mužojo tam hišće něšto dnjow přebywaja. Woni su prawo dóstali, přichodne tři lěta w Němskej wostać, a čakaja na to, do swójskeho bydlenja přećahnyć móc. W Holešowje bě w nowembrje hišće 19 ćěkancow zaměstnjenych, spočatk lěta bě jich 45.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND