Městnosć jubilejow Domowiny a serbskeho ćišća

pjatk, 24. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowska Łužiska hala je často městnosć hajenja serbskeje kultury kaž tež woswjećenja jubilejow Domowiny. Do tradi cijow słušeja nětko hižo 23 lět jutrowne wiki, na kotrychž maja serbscy jejkadebjerjo bohaty podźěl.  Foto: Ulrike Herzger Wojerowska Łužiska hala je často městnosć hajenja serbskeje kultury kaž tež woswjećenja jubilejow Domowiny. Do tradi cijow słušeja nětko hižo 23 lět jutrowne wiki, na kotrychž maja serbscy jejkadebjerjo bohaty podźěl. Foto: Ulrike Herzger

Wo serbskich stawiznach města, hdźež schadźuje so jutře hłowna zhromadźizna třěšneho zwjazka

Wojerecy běchu a su po Budyšinje a Choćebuzu sobu najwažniše město w serbskich stawiznach. Před tydźenjomaj předstajichmy w Předźenaku „Swědki serbskeho žiwjenja w starych Wojerecach“ a přeprosychmy na wuchodźowanje k nim. Jutře schadźuja so delegaća towarstwow a župow na hłownej zhromadźiznje Domowiny we Wojerecach.

Stawizny bywšeho wokrjesneho města nad Čornym Halštrowom na sewjeru Hornjeje Łužicy su wusko zwjazane ze zańdźenosću serbskeho ludu. Wojerecy buchu 1268 pod němskim mjenom Hoyerswerde prěni króć na­spomnjene. Němske mjeno skedźbnja na połoženje sydlišća wěsteho Hojera na kupje wo­srjedź bahna, kotruž mjenowachu te­hdy němsce „werda“. Podobne pomjenowanja nadeńdźemy pola Biskopic – Bischofs­werda, Hagenwerda a Werder nad Habolu pola Podstupima. Wojerecy wostachu lětstotki­ městačko w Budyskim kraju.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND