Čitajće w nowym rozhledźe (31.03.17)

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hnydom na spočatku aprylskeho Rozhlada praša so Měrćin Wjenk za planom B za pad, njeměło-li wšo prócowanje wo wučerski dorost trěbne wuspěchi žnjeć.

Za spěchowanje dorosta na kulturnym polu w Delnjej Łužicy zasadźa so Frank Kosyk. Hudźbnje jara aktiwneho přełožowarja zeznajeće w interviewje. Zhoniće wo nowym towarstwje, kotrež je sej předewzało kulturne skupiny podpěrać a je hižo nowy młodźinski chór załožiło.

Pojednani stej w aprylu stawizniskeho razu. Holcy w Slepjanskim regionje poda­chu so w jutrownej nocy k statokam, zo bychu ludźom pod woknom jutrowne poselstwo zanjesli. Rano zakónčichu jutrowne spěwanje při spěwarskich ławkach, kotrež běchu za žiwjenje we wsach Slepjanskeje wosady nimoměry wažne. Ruth Mroskec so wonym spěwarskim ławkam wěnuje.

Struchły podawk wotprawjenja w Njeswačanskim lěsu za čas nacionalsocializma před 75 lětami bě wuchadźišćo za powědančko „Row w serbskej holi“ Marje Kubašec. Trudla Malinkowa je za stawi­zniskim pozadkom a wosobami slědźiła, kotrež běchu do podawizny zaplećene.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk