Štundarstwo a pismowstwo

pjatk, 31. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Swobodna bratska wosada w Miłorazu nalěto 1950  Foto:  Fotowy archiw Mathiasa Macka Swobodna bratska wosada w Miłorazu nalěto 1950 Foto: Fotowy archiw Mathiasa Macka

Wuskutki pietizma w Serbach – Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije3. dźěl

Po Lutherowej reformaciji cyrkwinskeje wučby, to měnja pietisća, je trěbna reformacija duchowneho žiwjenja, cyrkwinskeho kaž tež wosobinskeho. Wot kónca 16. lětstotka wuwi so pietizm k najsylnišemu ponowjenskemu hibanju w ewangelskej cyrkwi, kiž tež w Serbach sylne slědy zawostaji. Lutherowe žadanje, zo ma so biblija do srjedźišća stajić, měješe so w žiwjenju kóždeho jednotliwca zwoprawdźić, tak pietisća. To polěkowaše wěstemu indiwidualizmej, ćim bóle, dokelž sej pobožni bibliske wobsahi hustohdy jara emocionalnje přiswojichu: ronjachu sylzy z dźakownosće za wumóženje, chwalachu Boha po dołhosći ležo, modlachu so k njemu na kolenach.

Rozestajenja z duchownymi

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk