Žadyn narok na połny pjenjez

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Karlsruhe. Štóž dóstawa pjenjez Hartz IV, nima narok na přewzaće połnych kóštow bydlenja. To rozsudźi Zwjazkowe wustawowe sudnistwo. Wobmjezować socialny zakonik na přiměrjene płaćenje je dojednajomne ze Zakładnym zakonjom, roz­sudźi 2. komora Prěnjeho senata. Zakonjedawar njetrjeba narok na njewobmjezowane přewzaće kóštow za bydlenje zaručić,­ kaž sudnistwo dźensa zdźěli.

Dźělny wuspěch docpěli

San Francisco. Knježerstwo USA je w zwadźe wo zakaz zapućowanja prezidenta Donalda Trumpa dźělny wuspěch docpěło. Powołanske sudnistwo w zwjazkowym staće Kaliforniskej wčera rozsudźi, zo smědźa ludźo ze šěsć krajow z wulkim muslimskim podźělom jenož potom zapućować, hdyž móža „wuski swójbny zwisk“ do USA dopokazać. Po­trjecheni su staćenjo z Čada, Irana, Jemena, Libyskeje, Somalije a Syriskeje. Zakaz płaći dale za Sewjerokorejčanow a někotrych knježerstwowych sobudźěłaćerjow Venezuele a jich swójbnych.

Wopominaja molerja Schulza

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND