Chcedźa stary nałožk wožiwić poručenje

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při Čertowym kamjenju w Plusnikecach pali so hadlena. Cyle po starym sło wjanskim wašnju wožiwichu wobydlerjo Malešanskeje gmejny wčera stary nałožk, kotryž  běchu tež Serbja něhdy pěstowali.  Foto: SN/Maćij Bulank Při Čertowym kamjenju w Plusnikecach pali so hadlena. Cyle po starym sło wjanskim wašnju wožiwichu wobydlerjo Malešanskeje gmejny wčera stary nałožk, kotryž běchu tež Serbja něhdy pěstowali. Foto: SN/Maćij Bulank

Malešecy/Plusnikecy (SN/MiR). Iniciatiwna skupina „Skała Plusnikecy“ wuhotowa wčera w Malešecach nalětni swjedźeń. W Plusnikecach při zornowcu Čertowy kamjeń zetka so nawječor něhdźe połsta wobydlerjow ze wsy a wokoliny. Dźěći Malešanskeje pěstowarnje „K wódnemu mužej“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, běchu tam hižo připołdnju pobyli. Zhromadnje z rěčnicu iniciatiwneje skupiny Luisu Dutschmann a dr. Richardom Bíglom, kiž zaběra so ze starymi słowjanskimi a tak tež serbskimi nałožkami, donjesechu wone tam hadlenu, postawu ze słomy a trundlow, kotruž běchu zhro­madnje paslili. Wčera wječor su ju z małej ceremoniju spalili. „Chcemy dopominać na stary nałožk, kotryž běchu Serbja na dnju jenakeje dołhosće dnja a nocy něhdy pěstowali“, rozjasni dr. Bígl. „Ha­dlenu ze wsy njesucy su naši předchadnicy zymu wuhnali a nalěćo witali.“ Nadźija wšitkich wobdźělenych nětko je, wobnowić na tym městnje staru tradi­ciju. Zdobom přitomni wobkedźbowachu, kak słónco so chowajo do škałoby Čertoweho kamjenja swěćeše. Na tym běchu Serbja něhdy změnu počasa spó­znali.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND