Chcedźa stary nałožk wožiwić poručenje

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při Čertowym kamjenju w Plusnikecach pali so hadlena. Cyle po starym sło wjanskim wašnju wožiwichu wobydlerjo Malešanskeje gmejny wčera stary nałožk, kotryž  běchu tež Serbja něhdy pěstowali.  Foto: SN/Maćij Bulank Při Čertowym kamjenju w Plusnikecach pali so hadlena. Cyle po starym sło wjanskim wašnju wožiwichu wobydlerjo Malešanskeje gmejny wčera stary nałožk, kotryž běchu tež Serbja něhdy pěstowali. Foto: SN/Maćij Bulank

Malešecy/Plusnikecy (SN/MiR). Iniciatiwna skupina „Skała Plusnikecy“ wuhotowa wčera w Malešecach nalětni swjedźeń. W Plusnikecach při zornowcu Čertowy kamjeń zetka so nawječor něhdźe połsta wobydlerjow ze wsy a wokoliny. Dźěći Malešanskeje pěstowarnje „K wódnemu mužej“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, běchu tam hižo připołdnju pobyli. Zhromadnje z rěčnicu iniciatiwneje skupiny Luisu Dutschmann a dr. Richardom Bíglom, kiž zaběra so ze starymi słowjanskimi a tak tež serbskimi nałožkami, donjesechu wone tam hadlenu, postawu ze słomy a trundlow, kotruž běchu zhro­madnje paslili. Wčera wječor su ju z małej ceremoniju spalili. „Chcemy dopominać na stary nałožk, kotryž běchu Serbja na dnju jenakeje dołhosće dnja a nocy něhdy pěstowali“, rozjasni dr. Bígl. „Ha­dlenu ze wsy njesucy su naši předchadnicy zymu wuhnali a nalěćo witali.“ Nadźija wšitkich wobdźělenych nětko je, wobnowić na tym městnje staru tradi­ciju. Zdobom přitomni wobkedźbowachu, kak słónco so chowajo do škałoby Čertoweho kamjenja swěćeše. Na tym běchu Serbja něhdy změnu počasa spó­znali.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND