Staj dale na slědach Jana Awgusta Měrćinka

štwórtk, 22. měrca 2018
artikl hódnoćić
(1 )
Loni by Jan Awgust Měrćink 200. narodniny swjećił. Mechtild a Wolfgang Opel běštaj na slědach serbskeho misionara w Kanadźe. Foto: Carmen Schumann Loni by Jan Awgust Měrćink 200. narodniny swjećił. Mechtild a Wolfgang Opel běštaj na slědach serbskeho misionara w Kanadźe. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). We wobłuku Maćičneje akademije zbližištaj Mechtild a Wolfgang Opel minjeny štwórtk připosłucharjam w Budyskim „Wjelbiku“ z dwuhodźinskim přednoškom njewšědne žiwjenje polarneho slědźerja Jana Awgusta Měrćinka. Lěta 1817 w Hrodźišću rodźeny nałožowaše swoju maćeršćinu serbšćinu, němčinu a čěšćinu, kotraž bě prěnja rěč jeho druheho nana. Při wukubłanju na šewca w Małym Wjelkowje zezna wón Ochranowske bratrowstwo. 1844 pósłachu jeho jako misionara do Labradora. Měrćink so z Inuitami spřećeli a nawuči jich čitać, pisać, ličić a wědu wo swěće. Ale tež wón tójšto wot Inuitach nawukny, mjez druhim jich rěč a kak z kajakom kaž tež psyčimi sanjemi wobchadźeć.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND