Spožča błudźenki

srjeda, 04. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zły Komorow (SN/bn). Zajimowy zwjazk za spěchowanje a hajenje njekomercielneho krótkofilma hotuje so na 10. Zło­komorowske dny krótkofilma. Wot zapřichodneho pjatka pokazaja w dźiwadle Nowe jewišćo we wobłuku wubědźowanja „Lausitzer Findlingscup“ twórby, kotrež běchu filmowcy z cyłeje Němskeje zapodali, při čimž njebě lětsa wěsta tema podata. Mjez cyłkownje 18 maksimalnje 20mjeńšinskimi filmami je ze „Zmijom“ Wojerowčanki Angele Schusteroweje tež serbski přinošk. Wěcywustojna mjezy­narodna jury mytuje potom njedźelu w „Cilowym domje“ měšćanskeho přistawa w Ranju najlěpše wudźěłki ze złotym, slěbornym a bronzowym błudźenkom.

Druhe wurisanje w Złym Komorowje wěnuje so sobotu, 14. apryla, najkrótšim filmam. Dohromady 48 přinoškow, kotrež njesměli dlěje hač mjeńšinu trać, hódnoći publikum. Po zazběhowym kole – tu předstaja so wšitcy wobdźělnicy ze swo­jimi produkcijemi – sćěhuje wu­bědźowanje po sportowym modusu: Ze šěsnaće wuzwolenych přinoškow wuńdźe dobyćer w k.-o.-systemje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND