Mały muzej z lubosću wuhotowany

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Krosna we wjesnym muzeju Hochoza. Wustajena je tež serbska drasta, zhotowjena z rubjaneho płatu.  Foto: Alfons Wićaz Krosna we wjesnym muzeju Hochoza. Wustajena je tež serbska drasta, zhotowjena z rubjaneho płatu. Foto: Alfons Wićaz

Přijědźeš-li do Hochozy, pokazuje při hłownej dróze taflička puć k domizniskemu muzejej „Kólasko“. Z bywšeje wjesneje korčmy nasta 2003 kulturny centrum, w kotrymž su zaměstnjene młodźinski klub, sportownja, rumnosć za posedźenja a muzej.

Muzej je za Hochozu atraktiwita. W nim wopytowarjow nazornje wo žiwjenju w dwurěčnej wsy něhdy a dźensa informuja. Wo wuhotowanje je so hłownje wjesnjanosta Fryco Wojto starał. Wón chowaše doma na łubi graty, meble a sudobja a w bróžni tež ratarske graty z 19. lětstotka. Te maja nětko městno w muzeju a su němsce a delnjoserbsce pomjenowane.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND