Tu haja žiwe serbske tradicije

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Fryco Wojto doma w Hochozy. Tafli na to pokazujetej, zo bydli w domje serbski wjesnjanosta.  Foto: Alfons Wićaz Wjesnjanosta Fryco Wojto doma w Hochozy. Tafli na to pokazujetej, zo bydli w domje serbski wjesnjanosta. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z wjesnjanostu delnjołužiskeje gmejny Hochoza

Dwurěčna delnjołužiska gmejna Hochoza z 850 wobydlerjemi je ze serbskej kulturu wusce zwjazana. Wo to stara so tež 77lětny wjesnjanosta Fryco Wojto. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Sće hižo 25. lěto wjesnjanosta. Što Wam to woznamjenja?

F. Wojto: Mi je wažne, zo staraš so jako wjesnjanosta we wšitkich wobłukach wo za­jimy wobydlerjow cyłeje gmejny a zo sy přeco k dispoziciji. Wjesnjanosta dyrbi wšudźe přitomny być.

Sće so w Hochozy narodźił, wuznawaće so jako Delnjoserb a maćeršćinu wšědnje nałožujeće. Kak pak wupada ze serbskosću we wsy?

F. Wojto: Haj, sym tu dwurěčnje wot­rostł. Staršej kaž tež dźěd a wowka su serbsce rěčeli. Sym sej swoju maćeršćinu wot nich přiswojił. Dokelž pak staj staršej wjele negatiwneho w žiwjenju nazhoniłoj – dóstaštaj sej w šuli puki, hdyž ser­bowaštaj –, staj ze mnu němsce rěčałoj. Dokelž pak dźěd a wowka němsce njemóžeštaj, narěčeštaj mje serbsce. Ja wšak počach hakle pozdźišo serbować.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND