Časowy plan schwaleny

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Iniciatiwna skupina za Serbski sejm přihotuje wólby

Nowa Łuka (SN/MkWj). Cyłkownje 13 čłonow rady starostow a Iniciatiwy za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo serbskeho ludu je so minjeny tydźeń w Nowej Łuce, gmejna Halštrowska Hola, schadźowało. Wuradźowachu tam wo dalšim postupowanju hladajo na Serbski sejmik.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND