Pokiwy (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pomnik za wotprawjeneho

Njeswačidło. Sobotu, 28. apryla, w 14 hodź., wotměje so na městnje něhdy­šeje „krawneje chójny“ při lěsnym puću wot Łomska do směra na Šešow němsko-serbsko-pólska ekumeniska nutrnosć. Na njej wotkryja wopomnjenski kamjeń za pólskeho dźěłaćerja Stanisława Błażejczuka. Wón narodźi so 27. julija 1915 we wuchodopólskim Witoldówje a bu na městnje dźensnišeho wopomnišća 25. apryla 1942 wotprawjeny. K tej skład­nosći je wušła serbsko-němsko-pólska kniha „Row w serbskej holi – Das Grab in der Heide – Grób w łużyckiej kniei“ ze znatym powědančkom Marje Kubašec kaž tež z wuslědkami slědźenjow Trudle Malinkoweje wo podawku. W domizniskim muzeju w Njeswačidle te­matizuja we wustajeńcy wo času wot 1933 do 1945 tež wopomnjeće na Stanisława Błażejczuka. Kniha budźe tam na předań.

Koncert před kulisu lěsa

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND