Pokiwy (04.05.18)

pjatk, 04. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mejski swjedźeń na łuce

Pančicy-Kukow. Wobydlerjo a hosćo móža so jutře na mejemjetanje na Kukowskej klóšterskej łuce wjeselić. W 16 hodź. dźěći a młodostni přihladowarjow znowa z rejemi zawjesela, prjedy hač so hólcy wo mejsku krónu wubědźuja. Wječor zahrajetej skupina Band Logarithmus a DJ Guydo k rejam. Njedźelu je rańše piwko z Chróšćanskimi muzikantami, w 15 hodź. předstaja dźěći program a wot 16 hodź. wustupja Přezpólni.

Studijo swjeći jubilej

Choćebuz. 23 lět Choćebuska Sprjewina galerija a 20 lět studijo RBB w Cho­će­buzu – to stej přičinje, zo tam jutře swjeća. Wot 10 hodź. su připosłucharjo tež delnjoserbskeho radija do Sprjewineje galerije na swjedźeń witani. Mjez druhim steji tohorunja serbski magacin Łužyca w srjedźišću wotměnjaweho programa.

Mjezynarodne putnikowanje

Hejnice. Wěriwi z Pólskeje, Němskeje a Čěskeje su na putnikowanje k wujed­nanju jutře do Hejnic w sewjernych Čechach přeprošeni. Hłowny celebrant Božeje mšě, kotraž zahaji so w 10.30 hodź., budźe Budyski tachantski farar Wito Sćapan. W 15 hodź. poswjeća ponowjeny wuhladny dypk nad Hejnicami.

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND