Solidarni z ruskej mjeńšinu

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Podpisma iniciatiwy Minority SafePack knježerstwu Letiskeje přepodali

Riga (SN). Prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Loránt Vincze wobchadźenje Le­tiskeje z ruskej mjeńšinu w kraju raznje zasudźa. Na nowinarskej konferency w stolicy Rize wón spočatk měsaca na to pokaza, zo słuša Letiska k tym krajam w Europje, w kotrychž je škit narodnych mjeńšin chětro problematiski.

Do toho běchu zastupnikam letiskeho knježerstwa cyłkownje 8 252 podpismow přepodali, z kotrymiž iniciatiwu Minority SafePack FUEN w Letiskej podpěruja. „Ruska zhromadnosć w Letiskej je we wosebje ćežkim połoženju. Tak so knježerstwo dale spjećuje čłonam ruskeje mjeńšiny staćanstwo spožčić. „Je wěrjenjepodobne, zo Europska unija situaciju tak mjenowanych „alien citizens“ (wukrajnych wobydlerjow) we wobłuku swojich mjezow akceptuje a tak čini, jako njeby tajkich problemow było. Kóždy pak wě, zo wone wobsteja a maja so rozrisać.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND