Nětko ma knježerstwo dodawać

štwórtk, 12. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z wosom dalšimi zastupnikami sakskich statnych ministerstwow je wčera tydźenja sakski ministerski prezident Michael Kretsch mer (srjedźa z mikrofonom) do Budyšina přijěł, zo by z wobydlerjemi wo serbskich naležnosćach rěčał.  Foto: SN/Maćij Bulank Z wosom dalšimi zastupnikami sakskich statnych ministerstwow je wčera tydźenja sakski ministerski prezident Michael Kretsch mer (srjedźa z mikrofonom) do Budyšina přijěł, zo by z wobydlerjemi wo serbskich naležnosćach rěčał. Foto: SN/Maćij Bulank

Wot škita před wulkej wodu hač k dwurěčnje serbsce a němsce popisanym taflam­ při awtodróhach sahachu temy, wo kotrychž su so Serbja ze zastupnikami sakskeho knježerstwa wčera tydźe­nja w Budyskim Serbskim domje rozmołwjeli a zdźěla tež kontrowersnje disku­towali. Mnohe dypki, na kotrychž maja jednotliwe ministerstwa nětko dźěłać a přednjesene ćeže rozrisać, wzachu sej statni sekretarojo a ministrojo sobu do Drježdźan. Wšitkim prašenjam njemóžemy so tule wěnować, to by wob­jim našeho wječornika wjacore razy­ přetrjechiło. Smy tuž někotre zajimawe a wažne aspekty wječora zjeli.

Pjenjezy komunam

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND