Sudnik dyrbi přihłosować

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Karlsruhe (dpa/SN). Pacientow psychiatrije smědźa jenož potom dlěši čas k łožu přiwjazać, je-li sudnik tomu přihłosował. Tole je Zwjazkowe wustawowe sudnistwo w Karlsruhe dźensa rozsudźiło. Potrjechenaj z Bayerskeje a Badensko-Württembergskeje běštaj skoržiłoj. Traje-li přiwjazanje dlěje hač poł hodźiny, lěkarski wukaz hižo njedosaha. Přiwjazaja-li pacienta w nocy, dyrbja sej přichodne rano sudniski rozsud wobstarać. Přiwjazanje rani zakładne prawo na wosobinsku swobodu, sudnicy měnjachu.

Kwalita so pohubjeńšiła

Berlin (dpa/SN). Po wospjetnym žadanju rjemjesła jewja so nětko tež w politice hłosy, žadajo sej znowapostajenje mišterskeje winowatosće we wšelakich rjemjeslniskich powołanjach. Městopředsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Carsten Linnemann rjekny nowinarjam: „Wotstronjenje mišterskeje winowatosće bě zmylk. Kwalita dźěła je so w tutych powołanjach zdźěla jasnje pohubjeńšiła. Nimo toho wukubłuja mjenje dorosta.“ Knježerstwo SPD a Zelenych bě 2004 mištersku winowatosć za cyły rjad powołanjow zběhnyło.

Wotewru přechod do Gazy

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND