Z hudźbu ewangelij šěrić

štwórtk, 02. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pater Paulus Maria Tautz, hłowny organizator rjada Gig-festiwalow, je z lětušim zarjadowanjom w Róžeńće jara spokojom. Foto: Gloria Žurec Pater Paulus Maria Tautz, hłowny organizator rjada Gig-festiwalow, je z lětušim zarjadowanjom w Róžeńće jara spokojom. Foto: Gloria Žurec

Pater Paulus Maria Tautz, rodźeny w Pirnje, je hižo třeće lěto hłowny organizator Róžeńčanskeho Gig-festiwala. Wón bě lěta 2014 zhromadnje z fararjom Šćěpanom Delanom w Radworju Alojsowy festiwal nastorčił, kotryž sta so pozdźišo z Gig-festiwalom. Gloria Žurec je so z tuchwilu w New Yorku skutkowacym mnichom rjadu franciskanow wobnowjenja rozmołwjała.

Patro Pauluso, Gig-festiwal w Róžeńće bě wšak poprawom třeća lětuša stacija rjadu Gig-festiwalow. Hdźe sće z hudźbnikami do toho byli?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND