Angela Merkel: „Kritika ma tež swoje dobroty“

pjatk, 17. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kanclerka Angela Merkel (2. wotlěwa) je so wčera wo dźěle technologiskeho zawoda Trumpf we Wjazońcy wobhoniła. Hłowne sydło předewzaća je blisko Stuttgarta. We Łu žicy ma wone něhdźe 450 sobudźěłaćerjow.  Foto: Rocci Klein Kanclerka Angela Merkel (2. wotlěwa) je so wčera wo dźěle technologiskeho zawoda Trumpf we Wjazońcy wobhoniła. Hłowne sydło předewzaća je blisko Stuttgarta. We Łu žicy ma wone něhdźe 450 sobudźěłaćerjow. Foto: Rocci Klein

Wjazońca (dpa/SN/JaW). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel wopyta wčera předewzaće Trumpf we Wjazońcy. Zhromadnje ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (wobaj CDU) je so wona na městnje wo dźěle přistajenych wobhoniła. Na něhdźe hodźinskim wopyće wotmołwješe zdobom na prašenja něhdźe 250 dźěłaćerjow. Woni­ prašachu so za wolóženjom dawkow, nawabjenjom fachowcow kaž tež za přičinu, čehodla so mnozy ludźo w Sakskej chětro zludani wotwobroćeja a po­litiku strony kritizuja. „Kritika ma tež swoje dobroty, dokelž nas runje tak znjeměrnja“, kanclerka zwurazni. Za wažne pak Angela Merkel zdobom ma, kritiku konstruk­tiwnje wužiwać a prawu měru namakać. Wot Michaela Kretschmera chcychu přitomni mjez druhim wědźeć, čehodla sakske knježerstwo njeje prjedy přećiwo njedostatkej wučerjow postu­powało. Sakski premier přizna zmylki, skedźbni pak na kubłanski paket. Skónčnje buštaj wobaj politikarjej z aplawsom rozžohnowanaj. „Je derje, zo kanclerka tež raz na wjes přijědźe a jenož města njewopytuje“, rjekny dźěłaćer Antonio Meinert powěsćerni dpa.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND