Wustajeńca zdobom portret

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hosćo wotewrjenja wustajeńcy Reginy Herrmann wobdźiwaja jeje twórbu „Hnězdo zmija“. Foto: SN/Maćij Bulank Hosćo wotewrjenja wustajeńcy Reginy Herrmann wobdźiwaja jeje twórbu „Hnězdo zmija“. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). W Budyskim Serbskim muzeju je wčera direktorka Christina Bo­gu­s­zowa nowu wosebitu wustajeńcu wotewrěła. Pod hesłom „Dźěl wote mnje“ pokazuja hač do 14. oktobra w štyrjoch wobnowjenych rumnosćach na prěnim poschodźe muzeja twórby w Lipsku rodźe­neje, dołho we Wuježku bydlaceje wuměłče Reginy Herrmann. „Witam wšitkich, kiž su přišli – předewšěm nowu generalnu konsulku Čěskeje republiki w Drježdźanach dr. Markétu Meissnerovu –, a dźakuju so wšěm, kotřiž su nam pomhali přehladku žiwjenskeho dźěła z našim domom wusko zwjazaneje Re­giny Herrmann składnostnje jeje 70. narodnin zwoprawdźić“, rjekny Boguszowa k za­zběhej wernisaže. Nimo toho wona wuzběhny, zo je za wustajeńcu zdźěłany katalog „prěnja publikacija toho razu, kotraž wobšěrne tworjenje wuměłče adekwat­nje wotbłyšćuje“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND