Pytaja wobdźělnikow za wuměnu

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Jelenia Góra (SN/bn). We wobłuku projekta „1 000 lět Budyski měr“ su so w meji młodostni z partnerskeju městow Budyšina a Jelenjeje Góry w hornjołužiskej stolicy zetkali. Z dwurěčnym wodźenjom po měsće wotkrychu sej za­ji­ma­­wostki a historiske městnosće. Na tym­ zakładźe wuwichu koncept za aplikaciju/app „Adventure game“, kotraž zmóžnja takrjec digitalnu turu po cyłkownje 16 stacijach – předewšěm su to wopomnišća resp. za stawizny regiona wažne objekty, twarjenja abo areale. Z pomocu smartphona abo tableta móže sej zajimc tak indiwidualnu čaru zestajeć a so při kóždej staciji wo jeje woznamje a stawi­znach wobhonić. Za to maja we formje na přikład krótkich filmow, tekstow abo animacijow medialnje přihotowane wobsahi nastać, zdźěłane wot młodostnych pod profesionalnym nawodom.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND