Dźěło z młodźinu ćežišćo poručenje

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zastojnstwo społnomócnjeneho za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny w Němskej wobsteji 30 lět. Na to su wčera w Berli nje w přitomnosći mjez druhim bywšeju a nětčišeho społnomócnjeneho dr. Christopha Bergnera, Hartmuta Koschyka a Bernda Fabritiusa (wotprawa) spominali. Swjatočnosć wobrubili su tež hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla. Foto: Janek Wowčer Zastojnstwo społnomócnjeneho za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny w Němskej wobsteji 30 lět. Na to su wčera w Berli nje w přitomnosći mjez druhim bywšeju a nětčišeho społnomócnjeneho dr. Christopha Bergnera, Hartmuta Koschyka a Bernda Fabritiusa (wotprawa) spominali. Swjatočnosć wobrubili su tež hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla. Foto: Janek Wowčer

Zastojnstwo społnomócnjeneho za wusydlencow a mjeńšiny wobsteji 30 lět

Berlin (SN/JaW). Ze swjedźenskim aktom su zwjazkowi a krajni politikarjo kaž tež za­stupnicy wusydlencow a narodnych mjeńšin Němskeje wčera w Berlinje 30lětne wobstaće zastojnstwa społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeń­šiny w Němskej woswjećili.

Nimo mějićela zastojnstwa prof. dr. Bernda Fabritiusa běchu tež nimale wšitcy­ jeho šesćo předchadnicy přitomni runje tak kaž zastupjerjo wusydlencow a narodnych mjeńšin Frizow, Danow, Serbow a Sintow a Romow w Němskej. Serbow zastupowaštaj mjez druhim předsyda a jednaćel Domowiny Dawid Statnik a Marko Kowar, ze stron Sakskeje wobdźěli so społnomócnjeny statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo za naležnosće Serbow Stanisław Brězan, z Braniborskeje nawoda referata Serbja a Delni Němcy w ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Clemens Neumann a sobudźěłaćer społnomócnjeneje Braniborskeje za naležnosće Serbow Měto Nowak.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND