Z awtotwarcami so zetkał

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). W krizy dieselowych awtow dla je so zwjazkowy minister za wobchad Andreas Scheuer (CSU) dźensa w Berlinje z wodźacymi zastupnikami němskeje awtoindustrije zetkał. Hłownje dźěše wo to, štó měł planowany přetwar staršich dieselowych awtow na dobro lěpšeho powětra zapłaćić. Šefojo awtobranše nochcychu so do posedźenja wo tym wuprajić. Dotal so awtotwarcy spjećuja, kóšty přetwara přewzać.

Wo antisemitizmje rěčeli

Drježdźany (dpa/SN). Sakski krajny sejm je dźensa składnostnje jutřišeje 80. róčnicy pogromoweje nocy wo antisemitizmje w towaršnosći debatował. Parlamentnicy mějachu za to aktualny nastork: W zwisku z namócnosćemi w Kamjenicy kónc awgusta běchu tež ži­dow- ski hosćenc nadpadnyli. Po statistice nutřkowneho ministerstwa je ličba antisemitiskich njeskutkow w Sakskej loni wo nimale třećinu přiběrała. Cyłkownje zličichu 118 deliktow, lěto do toho 90.

Trump so do reportera dał

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND