Pokiwy (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kak so hinak modlić

Worklecy. Boha z wotewrjenej wutrobu přiwzać, jemu so bližić w modlitwje a spóznać, zo je wěra wjele wjace hač to, štož sy dotal dožiwił – k tomu maja młodostni­ přiležnosć na zarjadowanju „There­ is more!“. Wone wotměje so jutře, 26. januara, w 19 hodź. we Worklečanskim Don Boskowym domje. Worshop je wašnje modlenja, při kotrymž spěwajo Jězusa a Boha chwališ.

Premjera w „Slaviji“

Radwor. Rejwarjo, hudźbnicy a spě­wa­rjo SLA prezentuja z hosćomaj Jakubom Wowčerjom (braška Jan) a Katharinu Pö­pe­lec (Cecilija) w swojim lětušim wječornym ptačokwasnym programje „To tla wěrno njej’!“ zabawnu jězbu do přichoda. Hladajo na 30. róčnicu politiskeho přewróta w Němskej spisa dramaturgowka SLA Jěwa-Marja Čornakec libreto. Hornjoserbska premjera je jutře w 19.30 hodź. w Radworskej hali „Slavia“. Po tym su reje z DJom Ronnyjom. Dalše před­stajenje je njedźelu, w 16 hodź. w Kulowskej wjacezaměrowej hali.

Wodźenje po muzeju

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND