Přihotuje so na wuměłske dny

štwórtk, 28. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Knut Winkler dźěła w swojej Žuričanskej zamkarni na ptaku ze serbskim přisłowom „Bjez prócy a potu njepřińdźeš k złotu“.  Foto: Alfons Handrik Knut Winkler dźěła w swojej Žuričanskej zamkarni na ptaku ze serbskim přisłowom „Bjez prócy a potu njepřińdźeš k złotu“. Foto: Alfons Handrik

Žuricy (aha/SN). Něchtóžkuli je so hižo w galeriji Alojsa Šołty rozhladował a so tam wo wuměłskej wušiknosći Žuričana přeswědčił. W swojej dźěłarni zamóže mortwe drjewo k žiwjenju zbudźić.

Mjenje znate je, zo ma w pódlanskej hali tež Knut Winkler dźěłarnju. Jako samostatny wuměłski kowar wón kreatiwnje zajimowanych zahorja. Po tym zo je w Drježdźanach rodźeny tam 1981 šulu wuchodźił, nawukny wón pola pomnikohladanskeje słužby wulkoměsta powołanje wuměłskeho zamkarja a kowarja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND